Liten test i USA av snusprodukt

Swedish Match testsäljer nu i USA en snusliknande produkt under nya varumärket ZYNnt. Produkten är utvecklad och produceras av det lilla innovativa Helsingborgska utvecklingsföretaget Art Factory AB.

–ZYNnt ger konsumenten en mycket fräschare upplevelse än det konventionella bruna snuset.

Det förklarar Thord Hassler, Vice President Research and Development inom Swedish Match Scandinavia Division. Han säger det som svar på fråga från Tobak&Mer om vad produkten har för egenskaper, kvaliteteter, som Swedish Match anser att den tillför företagets sortiment.

ZYNnt är patenterad av Art Factory AB. De vita portionerna behåller sin fräschhet, renhet och vithet under hela snusningen. Den riktar sig inte särskilt till kvinnor, utan är att betrakta som en unisexprodukt.

– Det finns en klar tendens även bland män att man vill ha en produkt som inte är så kladdig och rinnig som det konventionella snuset är.

Intressant alternativ

Nyheten klassificeras som en tobaksderivatprodukt. Den innehåller inga växtdelar från tobak, men väl nikotin som är extraherat ifrån tobak.

– Jag gillar den. Vi ser ZYNnt som ett intressant alternativ och vi får väl se hur det går, vilket mottagande den får, säger han. Vi har en väldigt låg profil med den. Den finns tillgänglig via nätet, men vi gör ju inget väsen av oss över huvudtaget med den, konstaterar Thord.

ZYNnt produceras i fyra smakvarianter i vardera två nikotinnivåer, 3 respektive 6 mg, via Northerners amerikanska hemsida. Den finns också att köpa i några viktiga butiker i USA. (T&M 2014-09-25)

Kontaktinformation