Ljudterapi gav hostande storrökare med KOL lindring och hostuppehåll

KOL och andra plågsamma och begränsande fysiska tillstånd kan genom lågfrekvent ljudmassage lindras så att en person efter ett antal behandlingar kan uppnå och behålla en acceptabel och befriande livskvalitet.

Behandlingsformen Vibroakustisk terapi, VAT, stimulerar kroppens egen självläkande förmåga. Efter världspremiären i Örebro av en för VAT nyutvecklad ljudterapimadrass ska den norske forskaren Olav Skilles livsverk nu lanseras i land för land.

Olav Skille, Tønsberg, har under 40 år investerat 40 000 arbetstimmar i att utveckla utrustning för och vinna erfarenhet av sin behandlingsform. Nu har den nått en sådan kvalitet och säkerhet att den kan spridas över världen.

Tobak&Mer var på plats i Örebro den 14 oktober när ljudterapimadrassen Multivib visades och provades av ett 80-tal utvalda terapeuter inom komplementär medicin. I prestationen av sin forskning gav Olav flera exempel på behandlingsresultat hos patienter med bland annat frusen skuldra, med KOL/astma och med magproblem. Ett av dem rörde en 57-årig storrökande man med diagnosen KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom.

– Han brukade hosta väldigt kraftigt på morgonen, upp till 1-1,5 timmar . Han hostade så mycket att han slutligen kräktes eller svimmade. Morgonen efter första behandlingen ringde han och frågade vad vi hade gjort med honom för han hade inte hostat.

Patienten hade legat på madrassen och fått terapi i optimalt 23 minuter. Ljudmassagen hade gett vibration i lungorna som ändrat viskositeten i lungslemmet och provocerat hostreflexen. Slemmet blev då lättare att få upp och han fick det lättare att leva med sin KOL. I tre veckor fick han behandling två gånger per vecka. Sedan tog han paus, för han var bra. Olav anser att patienten för att behålla och förbättra sin hälsostatus bör ta behandling även framöver, med vanligen allt längre intervall. (T&M 2006-12-04)

>

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation