Diplomatiska förbindelser steg lösa upp USA-embargo mot Kuba

17 december 2014 förklarade USA:s president Barack Obama att USA är berett att återuppta de diplomatiska förbindelserna med Kuba, avbrutna i januari 1961. Kubas president Raul Castro uttryckte å Kubas sida villighet att inleda en dialog med USA, baserad på ömsesidig respekt för ländernas självständighet.

Ett av målen är att öppna ambassader i respektive land och inleda normala diplomatiska relationer. Reserestriktionerna kommer att lättas, dock utan att i ett första skede tillåta några turistresor. Vissa ekonomiska hinder kommer att lyftas. Amerikanska och kubanska banker kommer att kunna handla med varandra. Utan tillstånd från USA ska internetförbindelser till Kuba kunna upprättas.

Ett praktiskt resultat som redovisades på Habanos Festival var att medborgare i USA nu är tillåtna att exempelvis köpa och ta med hem kubanska cigarrer och kubansk rom till ett belopp av 100 US dollar.

Reaktion på övertagande

7 februari 1962 trädde USAs handelsembargo i kraft som en reaktion på den kubanska statens övertagande av amerikanska företags och medborgares tillgångar i Kuba.

"USA, i enlighet med sina internationella förpliktelser, är berett att vidta alla nödvändiga åtgärder för att främja nationell och hemisfärisk säkerhet genom att isolera den nuvarande regeringen i Kuba och därigenom minska det hot som dess placering i den kommunistiska makten är", skriver president John F. Kennedy i sitt tillkännagivande "Proclamation 3447 - Embargo on All Trade with Cuba" daterad 3 Februari 1962.

Presidenten förklarar vidare: "Härmed förbjuds 7 februari 1962 import till USA av alla varor av kubanskt ursprung och alla varor som importeras från eller genom Kuba..."

Viktig partner före revolution

Före genomförandet av den kubanska revolutionen 1959 dominerade USA den kubanska ekonomin. USA svarade för 67 procent av landets export och 70 procent av dess import.

Efter revolutionen började utländskt ägd egendom och kommersiella tillgångar att förstatligas. Den absoluta merparten tillhörde amerikanska företag och medborgare, i synnerhet de två storföretagen United Fruit Company och International Telephone and Telegraph. Även de av förmögna amerikaner välbesökta kasinona och lyxhotellen förstatligades 1959. När den revolutionära regeringen inledde en jordreform förstatligades även rancher och plantager.

Efter att handelsembargot trädde i kraft har USA-medborgare inte haft tillåtelse att åka till Kuba, än mindre göra affärer där. USA-företag har även förbjudits att på något sätt bedriva verksamhet i landet. (T&M 2015-04-24)

Kontaktinformation