Munhålepulver lanseras i vår?!

NicoNovum ABs patentsökta munhålepulver som ska snusas, Zonnic Mint, ser ut som ett vanligt portionssnus.

– Det gör den, fast den är kritvit förstås och lite tunnare i påsstorleken.

Snusningsprodukten planeras – vad Tobak&Mer erfar – att lanseras i början av 2009. Från NicoNovums sida vill man att det ska vara tyst om produkten till dess.

Docenten och nikotin- och tobaksforskaren Karl Olov Fagerström grundade NicoNovum AB, Helsingborg, år 2000. Idag äger han 4,3 procent av aktiekapitalet i företaget och arbetar som konsult med produktutveckling i företaget K. Fagerström Consulting AB, Helsingborg. Han har för NicoNovum utvecklat en serie nikotinläkemedelsprodukter, som getts varumärket Zonnic. På marknaden finns sedan 1 september nikotintuggummi, i två nikotinstyrkor, och ett munhålespray.

I NicoNovums produktportfölj finns också ett munhålepulver i portionspåse och en sugtablett. Båda är av Läkemedelsverket godkända som läkemedel och registrerade 3 juli respektive 12 september i år. Dessa produkter är ännu inte lanserade på marknaden. Som Tobak&Mer berättade i föregående nummer är munhålepulvret patentsökt 20 november 2007 under beteckningen ”snuff”. I samband med läkemedelsansökan ändrades beteckningen till munhålepulver.

–Ja, vilket namn! säger Karl Olov Fagerström med ett skratt. En innovation i svensk... (T&M 2008-12-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation