Munhålepulvret har nu nått snusdosan

Nu har Niconovums patentsökta munhålepulver – som Tobak&Mer berättade om för redan ett år sedan – lanserats. Zonnic Mint i portionspåse är nikotinläkemedelindustrins hittills mest närgångna närmande till tobaksprodukt utan att vara det. Dels genom sin förpackning i portionspåse och dosa, dels genom sättet att bruka den – snusning – och att den dessutom ger raskare leverans av nikotin för att mota och möta röksug än andra etablerade rökavvänjningsprodukter.

Nils Siegbahn, VD Niconovum AB, Helsingborg, tillskriver den egna produkten en egenskap som knappast kännetecknar andras nikotinläkemedel.

– Den smakar gott.

Något oblygt beskriver företaget sitt munhålepulver som ”världens första tobaksfria snus”. Med tillägget nikotin före snus äger det sannolikt sin riktighet. Först på plan i denna värld var ju Nicofree AB i Trångsviken med sitt örtbaserade tobaks- och nikotinfria Choice. (T&M 2009-09-30)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation