Världsförsta som erbjuder nedtrappning i flera steg?

Med minskning med 25 procent i nikotinhalt i fyra produktsteg ska de personer som vill sluta röka eller sluta snusa lättare bli tobaks- och nikotinfria.

Winnington AB:s nedtrappningsnus Loonic är, vad som hittills är bekant, det första snus i världen som stöttar den motiverade nikotinisten att undan för undan bli kvitt sitt beroende.

– Det är en superbra produkt! tycker Johan Björkholm om det egna nya snuset. Många av tobaksbolagen går egentligen åt andra hållet. De ökar det fria nikotinet genom att öka pH-halterna. Istället erbjuder vi konsumenterna ett alternativ för att trappa ned istället för att trappa upp och i en trappa. Slutligen ska de komma ned till noll.

För 1,5 år sedan föddes tanken på en snusprodukt där nikotinnivån reduceras i etapper.

Som hälsoinriktat företag rörde sig resonemanget om det skulle tillverka snus med tobak i. Fast själva produktidén och syftet var ju minskning av nikotinhalt, och då krävs ju tobak för att leva ner till det...

Har vägen till 0

De alternativa sätt som finns på marknaden är att varva ett tobakssnus med nikotinfria prillor för att bryta vana och sänka nikotinberoende och nikotinintag.

– KickUp är en onoff-produkt, exemplifierar marknadschefen Göran Åberg. Många som går över till KickUp börjar med att byta ut ett antal tobaksprillor, för att till slut helt och hållet snusa KickUp

–Loonic erbjuder möjligheten att trappa ner på samma sätt som nikotinersättningsmedel, vi talar då plåster och tuggummi, säger Richard Svensson, produktionschef.

Många av de produkterna trappar ner nikotinet till som lägst 2 mg. Inte till noll. Rökaren eller snusare kan säkert tillgodogöra sig nikotinet, men dessa medel ersätter inte vanan att röka eller snusa.

Känsla och terapi

– 70 procent av snusbehovet kommer av känslan under läppen. Sältan, vanan, terapin med dosan. De flesta matchar mönstret på dosa och lock. Vissa jonglerar med den. Dosan ska kanske ligga jämte kaffekoppen till höger. Det finns så mycket runt snusandet som inte har med nikotin att göra över huvudtaget. Ett nikotintuggummi och -plåster har ingenting av det jag har här, framhåller Richard och snurrar på en Loonic-dosa. De produkterna gör att jag tappar hela snusupplevelsen.

– Här tror vi att vi har en produkt som funkar som nikotinersättningsmedel och med en trappa som tar dig ner till noll i nikotinintag. Där kan du vara hela livet med hur gott samvete som helst.

Smakar lika

Från Loonic No 1, med 75 procents nikotinnivå, jämfört med de vanligaste snusen, ersätts tobaksinnehållet nivåvis med teblad. I Loonic No 4, som är helt utan tobak, ingår dessutom guarana, B12 och folsyra.

–Tanken är att du ska känna samma smak hela vägen igenom, inte känna någon skillnad på nollan eller om du har en 75-procentare. Jag tycker att vi har kommit väldigt långt där, säger Johan Björkholm.

Göran Åberg och Richard Svensson nickar instämmande.

– Snus är en del av den svenska folksjälen och den kan inte ersättas med plåster. Så är det. Snusande är en del av vår kultur. Då är det lättare att hoppa på ett produktkoncept med nedtrappningsprodukt, bedömer Richard. (T&M 2011-05-05)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation