Nikotinläkemedel ger hjälp att sluta snusa

- Tunga starkt nikotinberoende snusare kan sluta snusa med hjälp av nikotinläkemedel.

- Snuslesioner läker inte ut.

Mats Wallström, övertandläkare och klinikchef käkkirurgi, Göteborg, lyfter fram detta som de viktigaste resultaten i den utökade studie som ledde till hans doktorsavhandling Harm and harm reduction in smokeless tobacco users som han försvarade den 19 november i fjol.

Den tämligen nydisputerade odontologie doktorn och chefen vid käkkiurgen, Odontologen i Göteborg är noga med att poängtera att den del som han forskat på är en mindre del i en större helhet. Ytterligare studier måste göras för att få ökad visshet i om och i vilken omfattning och på vilka sätt snus kan ge skadlig verkan. I hans doktorsavhandling påtalar han en rad osäkerheter.

Bland 280 intresserade lössnusare med en konsumtion av minst två dosor grovsnus i veckan valdes 50 ut för att ingå i en studie om användning av nikotintuggummi som hjälp för att göra snusaren fri från snusbruk.

- De som först kom till kvarn fick först mala, säger Mats Wallström, på frågan om de var motiverade att sluta snusa. Som alltid i sådana här studier är det alltid ett selekterat material. Det är inte så att man nyper någon på gatan och tvingar på dem produkter. De här ville ju ha hjälp. Man har oftast en välmotiverad grupp och då är det lättare. Motivationen spelar mycket stor roll

.

Viljan att förändra ett beteende är starkast i början. Efter tre månader hade 58 procent, alltså 29 av deltagarna, inte återfallit till snusbruk. Efter sex månader var 46 procent, 23 personer, snusfria och efter ett år, hade fortfarande 30 procent, alltså 15 deltagare, fortsatt hållit sig borta från snus. (T&M 2011-02-10)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation