Norskt förslag - dölj tobaksvarorna så att inte kunderna kan se dem

Kan du tänka dig att placera de tobaksvaror och –tillbehör som du ska sälja så att dina kunder inte kan se dem? Under disk, i skåp eller på annat sätt så att de inte frestar till inköp! I Norge kan detta bli lagreglerad verklighet. Med undantag för genuina tobakister.

I höst ska Helse- og omsorgsdepartementet gå igenom de remissvar som kommit in på departementets förslag. Finns där bärande argument som bidrar till att förslaget förkastas, helt eller delvis – eller förs det fram till Stortinget ograverat?

Det norska Sosial- og helsedirektoratet ligger genom en utredning bakom departementets ”forslag om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder, samt enkelte andre endringer i tobakksskadeloven og reklameforskriften”.

Går förslaget igenom påverkas förutsättningarna att sälja tobaksvaror och tobakstillbehör grundligt. Sosial- og helsedirektoratet anser ”att dagens väl synliga utställning av tobaksvaror på säljställena har en betydlig reklameffekt”. Varornas design, förpackning och placering fungerar som reklammedium.

Ett förbud mot visning av varorna kan vara en effektiv tobaksförebyggande åtgärd, särskilt gentemot ungdomar, anser direktoratet. Unga människor kan inte klara av att hantera budskapet att tobak är beroendeframkallande och skadligt för hälsan samtidigt som tobaksvaror är fullt synliga och säljs tillsammans med andra varor i livsmedelsbutiker, kiosker och på bensinstationer. Detta klarar däremot vuxna. (T&M 2007-09-26)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation