Innehavare av obeskattad vara kan nu få betala punktskatten

En tobakshandlare eller annan som innehar en obeskattad punktskattepliktig tobaksvara kan bli skyldig att betala punktskatten för varan. Detta gäller sedan EU:s punktskattedirektiv omvandlades till lagstiftning den 1 april.

Henri Olsson, skattedirektör vid Skatteverkets huvudkontor, Solna, ser möjligheten att beskatta innehavet som en lagregel med bett i. Att tobak faktiskt kan beskattas hos innehavaren borde, tycker han, leda till att en återförsäljare blir lite mer obenägen att ta risken att sälja ”billiga” cigaretter eller andra tobaksprodukter.

En laglig vara, och även vissa falska, är märkta med folkhälsovarning på svenska språket och när det gäller cigaretter även med högsta tillåtna detaljhandelspris. Saknas denna märkning får produkterna inte säljas i Sverige.

– Någon har tagit in dem i landet. Det behöver inte vara tobakshandlaren, men råkar de ligga på handlarens disk är det denne som är skattskyldig. Där behöver vi inte gå så långt bak i kedjan, poängterar Henri Olsson.

Ann-Sofie Johansson, kvalificerad handläggare, berättar att allt oftare får Skatteverkets Ludvikakontor tips från tillsynsansvariga i kommuner om att de har misstankar om att något inte är som det borde.

– Då har vi möjlighet att gå ut och revidera tobakshandlaren eller göra en skrivbordskontroll. Sedan 1 april kan vi beskatta innehavaren om det är så att skatten inte är betald för tobaksvaran tidigare. Detta innebär att vi kan beskatta återförsäljaren, en tobakshandlare, förtydligar hon.

– Allt som kommer ut till konsumtion ska beskattas. Det är grundtanken, tillägger Monica Falk, Finansdepartementet.

Enligt reglerna kan inte en upplagshavare över huvudtaget bli skattskyldig förrän produkterna går ut från lagret. Om de till exempel stjäls blir upplags¬havaren skattskyldig direkt. Kan inte denne nås blir det alltså innehavaren. (T&M 2010-11-03)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation