Pampig öppning av festival i cigarrstad med turistmål

Som ett steg mot målet att förverkliga seriösa kinesiska ambitioner att producera cigarrer av hög internationell kvalitet hölls invigningen av China Cigar Festival på torget i China Cigar Town i Danzhou på ön Hainan den 17 november 2013.

I samband med öppnandet av den första kinesiska cigarrfestivalen, China Dragon Festival 2012, togs de första spadtagen till cigarrstaden. Nu drygt ett år senare var centrala delar av och byggnader i denna unika mötesplats färdiga.

Under 2014 ska den nyskapade mötesplatsen och utflyktsmålet stå redo att öppnas. Då ska byggnadsskelett, nu omfamnade av byggnadsställningar och dolda bakom väv, ha förädlats till attraktiva och funktionella rumsligheter för diverse ändamål.

China Cigarr Town ska bland annat omfatta hotell, restauranger, shopping-områden och erbjuda besökare tillfällen till avkoppling och nöjen, till busi-ness och familjehögtider, som bröllop. Som namnet anger sätts på flera sätt fokus på cigarrer. Kunskapen om denna produkt ska förmedlas till exempel genom cigarrfabriker och -butiker, genom demonstrationsodling av tobak och i bearbetningslokaler för skördad tobak.

Med en imponerande ceremoni öppnades festivalen av Mr Lin Dong, biträ-dande sekreterare och borgmästare i Danzhou kommunala folkregering

– Vår kommunala partikommitté och dess lednings beslutsamhet och tro på utvecklingen av cigarrindustrin har lett till att Danzhou turismkultur idag har en ny funktion – med vällukt av cigarr.

Första byggnadsetappen av Cigarr Town omfattar 220 hektar mark och inve-steringar på 200 miljoner yuan. Totalt beräknas investeringarna uppgå till två miljarder yuan – något mer i svenska kronor – när nuvarande planer för staden är genomförda.

Not: China Cigar Festival 2013 bevakades för Tobak&Mer av dess chefredak-tör Åke Hultqvist, som var ende representant för Norden i evenemanget. (T&M 2014-01-27)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation