EU: Pappatid med barn och hälsolivsstil har lett till att få röker i Sverige...

Svenska pappors tid med sina barn genom uttag av föräldraledighet i kombination med en hälsosammare livsstil är anledningen till att mäns rökning i Sverige enligt EU är Europas lägsta!

EU-juristen Eva Karlssons - Senior Legal Counsellor, Directorate 2, Em-ployment, Social Affairs, Education, Agriculture, Fisheries – framförde helt nya och därmed sannolikt outforskade och obevisade - argument i Euraopadomstolen i Luxemburg då hearing hölls 25 januari om det svenska snuset.

I forskning är det däremot bevisat att tillgången till snus är avgörande för att färre väljer rökning.

Oväntad förklaring

-Jag har aldrig tidigare hört att pappors uttag av föräldraledighet används som förklaring till att rökningen minskat i Sverige, säger Bengt Wiberg, snusare och vinnare av Tobacco Global Award 2017 för sin uppfinning av den svidfria snusportionen, Sting Free Snus.

Han var på plats i Luxemburg under hela domstolsförfarandet i Europadomstolen.

Forskare på plats

Argument presenterades för att behålla EU-förbudet mot snus respektive för att förbudet tas bort så att produkten blir fri att använda som alternativ till tobaksprodukter som röks.

Hearingen i Europadomstolen, European Court of Justice, genomfördes efter ett överklagande av EU:s snusförbud initierat av Swedish Match och den oberoende brittiska konsumentorganisationen New Nicotine Alliance (NNA). Vid sidan om NNA:s experter, däribland Professor Gerry Stimson, New Nicotine Alliance, återfanns bland annat forskarna doktor Lars Ramström, Insti-tutet för tobaksstudier, Täby, och doktor Karl Erik Lund, Folkehelseinstitut-tet (FHI), Oslo och Bergen.

Skeptisk mot politiska skäl

- Det finns en försiktig optimism att Europadomstolen kommer att ta bort EU:s snusförbud, inte minst på grund av de omfattande vetenskapliga bevi-sen som konstaterar att snusanvändning är avsevärt mindre skadligt än att röka cigaretter, säger Bengt Wiberg och konstaterar att...

- Flera domare uttryckte dessutom stor skepsis för EU-institutionernas in-vändningar mot snuset och antydde öppet att flera av dessa istället tycktes ha politiska skäl, inte folkhälsomässiga och vetenskapliga. (T&M 2018-02-01)

Kontaktinformation