Patentsökt snusningsprodukt godkänt som nikotinläkemedel

En ny för snusning utvecklad produkt – Zonnic Mint – kan förväntas dyka upp på marknaden inom kort. Ifjor ansöktes internationellt om patent för produkten. Den tituleras ”förbättrad snusblandning” och benämns ”snuff” i patentansökan.

När Läkemedelsverket nu den 3 juli godkände NicoNovum ABs nikotinläkemedel etiketteras snuset som munhålepulver i portionspåse.

I produktresumén för Zoonic Mint 4 mg munhålepulver sägs att munhålepulvret finns i en portionspåse och att den ”får ligga under överläppen under 30 minuter. För att öka frisättningen av nikotin kan portionspåsen då och då föras runt med tungan.” Produkten ska alltså snusas!?

– Ja. Det är väl så det är tänkt, förklarar Christina Wik, enhetschef regulatoriska enheten, Läkemedelsverket, Uppsala.

Beteckningen munhålepulver är en överenskommen standardterm inom läkemedelsområdet. Ingen som Tobak&Mer varit i kontakt har hört begreppet tidigare.

–Vi kan inte kalla en produkt, alltså ett läkemedel, för snus. Det är väldigt strikt vad man får kalla läkemedelsformen. Meningen med att ha en överenskommen standardterm inom läkemedelsområdet är bland annat att den ska beskriva användningssättet på samma sätt i hela EU. (T&M 2008-09-21)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation