Nikotinfritt med positiv effekt på slemhinnor

Pionjären inom nikotinfria snusprodukter Anneli Hellström valde pepparmynta som basingrediens till sitt företag Nicofree AB:s portioner. Några skador har inte rapporterats. Däremot motsatsen.

– Mitt snus Choice har visat sig ha positiv effekt på munnens slemhinnor.

Anneli hänvisar till en undersökning som tandläkare Kaj Lernfelt, Uppsala, utförde på eget initiativ på en testgrupp år 2004-2005.

– Det var en liten undersökning i all anspråklöshet. Vårt syfte var att kontrollera slemhinnereaktioner vid utbyte av nikotininnehållande snus mot nikotinfritt Choice. Det visade sig att man får väldigt fin utläkning av slemhinnorna. I något enstaka gravt fall kunde det finnas lite synligt skadad vävnad kvar.

Kaj Lernfelt konstaterar att alla som har använt nikotininnehållande snus har i varierande grad något blottade tandhalsar. Någon uppföljande undersökning eller jämförande studie med andra tobaksfria snusprodukter har han inte gjort.

– Patienterna i min undersökning går regelbundet hos mig, och vi har inte sett någon tillstymmelse till ökad karies-aktivitet i de aktuella områdena, säger han och rekommenderar tandkräm med fluor och god munhygien som insatser mot karies (T M 2008-06-28)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation