Pressmeddelande från NNA: EU uppmanar europeiska domare att behålla förbudet mot populärt rökningssubstitut

  • Europadomstolen hörs om förbud mot snus
  • EU-institutioner hävdade att minskning av rökning i Sverige beror på "hälsosam livsstil", inte av snus
  • Storbritanniens regering sade att förbudet var för att "skydda folkhälsan"
  • Forskare säger att det finns "absolut ingen tvekan" om att snus är en nyckelfaktor till att rökningen minskat

EU-institutionerna har uppmanat Europadomstolen att behålla förbudet mot rökersättningsprodukten snus vilket infördes 1992. De motsatte sig en talan som väckts av tillverkaren Swedish Match vid en utfrågning den 25 januari 2018.

Den orala tobaksprodukten används dagligen av 20 procent av befolkningen i Sverige, som undantogs från förbudet när landet blev en medlem av EU 1995. Rökningen i Sverige har fallit från att vara mer än 50 procent på 1960-talet till endast 5 procent. Detta är överlägset den lägsta nivån i EU där genomsnittet för daglig rökning är 24 procent.

Utanför EU är snus också populär i Norge som meddelade denna månad att rökning har halverats under de senaste tio åren till 11 procent. Den har bli-vit passerad av snusanvändning som nu är 12 procent.

Rådgivare för Europaparlamentet berättade för domstolen att dessa drama-tiska fall inte hade något att göra med snus. Det var istället resultatet av "hälsosam livsstil". Samtidigt hävdade Europeiska rådet att "hög nivå av föräldraledighet för män" i Sverige minskade rökning eftersom det var me-ningen att män inte kunde röka medan de var med sina barn.

Storbritannien och norska regeringen hävdade att förbudet bör behållas med rådet till Storbritannien att det var för att "skydda folkhälsan".

Den rättsliga åtgärden stöds av konsumenternas välgörenhetsorganisation New Nicotine Alliance. Efter utfrågningen sade ordförande professor Gerry Stimson: "Snus har varit porten bort från rökning för både Sverige och Norge vilket har lett till mycket bättre hälsostatus. Det är en besvikelse att även om den brittiska regeringen har skiftat från att motsätta sig e-cigaretter till att vara en entusiastisk supporter, har den ändå inte ändrat sig gällande EU:s snusförbud som det var avgörande för att driva på utvecklingen."

Hans kommentarer (ekade tillbaka) av experten på rökningssubstitut, Dr Konstantinos Farsalinos: "Det är absolut ingen tvekan om att tillgången till snus i Sverige och Norge har spelat en avgörande roll för den snabba minsk-ningen av andelen rökare."

En akademisk studie år 2017 visade att upp till 355 000 dödsfall kunde ha undvikits på bara ett år om användningen av rökning och snus i Sverige hade replikerats, kopierats, i övriga Europa. )

Kontakt: Professor Gerry Stimson, New Nicotine Alliance +44 7872 700 908z

Anteckningar 1 20% av befolkningen i Sverige är dagliga användare av oral / tuggad / nasal to-bak. Se fotnot på sidan 73 i EU Eurobarometer 2017 2. Daglig rökning föll i Sverige från 8% till 5% under de senaste tre åren. EU-genomsnittet är 24%. Se sidan 27 i EU Eurobarometer 2017 3. Norges rökningstal faller från 22% till 11%. Se Reuters 18 januari 2018 4. Världshälsoorganisationen: Snus är "betydligt mindre farlig" än att röka. EU-kommissionen: hälsofördelarna vid rökning är "obestridliga". US Food and Drug Administration (FDA): auktoriserade snus efter uttömmande testning 5. Två akademiska studier har visat att om snus var tillgängligt i övriga Europa skulle det kunna spara mellan 200 000 och 355 000 liv varje år. (Brad Rodu, 2004, Snus Commission Report, 2017) - se tabell på sidan 19 i Snus Commission Report för årliga dödlighetsklyftan i ditt land. 6. EG-domstolens mål är ärende nr C-151/17

Grafer om tobaksanvändning

Kontaktinformation