Provköp ett verktyg som kan stoppa unga från tobaksköp

– Vill man komma tillrätta med problemet att minderåriga kan köpa tobak är provköp det enda verktyget som ger resultat!

Alkoholhandläggaren Kjell Sundmark med ansvar för tillsynen i Borlänge och Hedemora kommuner sammanfattar väl den bland tobakstillsynsansvariga helt dominerande inställningen för att få använda provköpsmetoden.

Livsmedelsinspektör Malin Gunnarsson Lodin på Miljökontoret i Hässleholms kommun förtydligar genom sin uppfattning:

–Annars är det i princip omöjligt att kontrollera att företagen har rutin för att kontrollera åldern vid försäljning och att rutinen verkligen följs.

Utredare Hans Borg på Socialförvaltningen, Centrala administrationen i Marks kommun ser provköp som en sporre för handlare och butikspersonal:

– Vid provköp används ungdomar som fyllt 18 år men som ser unga ut. Att få testa hur bra butikerna är att fråga efter legitimation hos sina unga köpare ger en indikation på vilka butiker som eventuellt kräver lite extra tillsynsinsatser. Det blir också en press på butikerna att fråga efter legitimation när de vet att kommunen genomför provköp. Butikerna måste hitta sätt att bli riktigt bra på att inte sälja till dem under 18 år och provköp är en metod som visat sig vara effektiv.

Ser vilka som bryr sig

Många instämmer i betydelsen av provköp hos handlarna.

– En bra metod att kolla om det verkligen är som en del säger, att de inte säljer till underåriga och att de alltid tar leg, menar socialsekreterare Marianne Ek, Omsorg och undervisning i Bromölla kommun.

– Provköp ger ett bra underlag för att bedöma hur handlaren sköter ålderskontroller. Bra diskussionsunderlag för att det är viktigt att kontrollera leg, anför alkoholhandläggare Anders Jansson, ASF, Tillståndsenheten, Trollhättans kommun.

– Man får klart för sig vem som är seriös och vem som inte bryr sig om att ta legitimationskontroll, framhåller alkoholhandläggare Yvonne Pettersson, Utveckling Socialtjänsten i Dalsland och med ansvar för tillsynen i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål.

Ideella organisationer

Trond Reimers, Miljö och hälsoskyddsinspektör i Grums kommun tillhör också han förespråkarna för provköpsmetoden:

– Den ger oss en möjlighet att kontrollera om handlaren har ordning på sin verksamhet. Metoden är ingen brottsprovokation då personerna som används är över 18 år. Däremot ger den möjlighet att vägleda i de fall där ålder inte kontrolleras. Alternativet är att spana på verksamheten och ingripa när brott har begåtts.

Gunnar Blommé, Folköls- och tobakstillsynsansvarig på Socialförvaltningen i Falu kommun är en av dem som inte vill ha lagstöd för provköp. Han ser en öppning till kontroll ändå.

– Ingen kan idag hindra ideella organisationer att göra provköp. Det anser jag räcker, myndighet skall jobba med öppen tillsyn. Däremot anser jag att tobaksförsäljningens exponering är olycklig. Tobak borde endast finnas under disk. (T&M 2011-06-21)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation