Självbetjäningsförbud kostar miljarder

  • Diskriminering av varumärken. Konkurrenshinder.
  • Olämpligt sett till arbetsmiljö och säkerhet.
  • Leder till kostnader som försvårar fortsatt försäljning.

Förslaget att en tobaksvara ska betalas innan en kund får varan i sin hand anses få större konsekvenser än vad utredaren uppfattat. I främsta ledet mot förslaget finns företrädesvis de aktörer som är mest insatta och direkt eller indirekt blir påverkade.

Svensk Dagligvaruhandel, SDH, motsätter sig förslaget kraftfullt. I mer än hälften av dagligvarubutikerna saknas praktiska förutsättningar att skapa en sådan lösning.

–Inom dagligvaruhandeln finns tre alternativa försäljningslösningar: automat i större butiker, över disk i större butiker med s.k. förbutik eller i tobaksställ och snuskylar placerade i omedelbar anslutning till kassalinjen. Förslaget skulle innebära att den sistnämnde kategorin, som inte har fysiska eller ekonomiska förutsättningar att investera i något av de två andra alternativen, inte längre kan saluföra tobaksvaror och nikotinläkemedel/OTC läkemedel, skriver SDH.

Svensk Handel har likartad uppfattning.

–Ett självbetjäningsförbud skulle medföra stora störningar på marknaden och leda till minskad försäljning.

Organisationen – som företräder 13 000 små, medelstora och stora företag med nära 275 000 medarbetare – anger, liksom JTI, Swedish Match, British American Tobacco och andra remissinstanser, att över 3 000 försäljningsställen, främst livsmedelsbutiker, har tobaksställ över kassa.

–Av dessa möjliggör över 2 000 att konsumenten kan hantera tobaksprodukter innan betalning erlagts. Dessa försäljningsställ är mindre vanliga i storstäderna, men är betydligt vanligare i mindre orter. Vad gäller snus är det desto vanligare med självbetjäning i de 25 000 försäljningsställen som säljer snus, anför Svensk Handel. (T&M 2009-09-29)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation