Brott mot 18-årsgräns och lågprioriterad tillsyn motiverar skärpning av tobakslag

– Små försäljningsställen syndar mot 18-årsgräns!
– Tillsynsverksamheten har i en del kommuner inte varit särskilt högt prioriterad.
Dessa båda utredda fakta kan ses som grunden för de skärpande förslag av tobakslagen som lämnas i betänkandet ”Olovlig tobaksförsäljning”.
– Vi har ägnat mycket tid och utrymme till att fundera över: Vad kan man göra för att underlätta och effektivisera tillsynen?

Susanne Billum håller det i allt 282 sidor omfattande betänkandet i sina händer. Mellan pärmarna finns de funderingar, resonemang och bakgrunder som mynnar ut i ett antal förslag.

Från 1 juli 2010 kan förslagen vara gällande lag. Det finns alltså gott om tid för inte så nogräknade återförsäljare av tobak att tänka på om de fortsatt vill tjäna några kronor på att sälja cigaretter och snus till minderåriga eller tjäna sig själva genom att agera så att påföljder som försäljningsförbud och fängelse upp till ett år blott är ord i lagtext och inte närmande verklighet.
– Det har varit särskilt viktigt att fundera på åtgärder där man kan fånga upp de här försäljningsställena, säger regeringsrådet som i maj 2008 utseddes till särskild utredare.

Susanne Billum har tillsammans med hovrättsassessorn Fredrik Landgren som sekreterare svarat för Utredningen om tobaksförsäljning till unga, assisterade av en expertgrupp. Folkhälsoministern Maria Larsson fick betänkandet den 3 mars och då presenterades det. (T&M 2009-05-11)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation