Danmark accepterar EU-tvång sluta sälja historiskt lössnus?

Förbjud försäljning av lössnus i Danmark! Den danska regeringen har beslutat att före mars månads utgång 2013 komma med ett lagförslag som svarar upp emot EU-kommissionens krav. Kampen för att få behålla den historiska produkten är igång.

– Regeringen har bortsett från det lilla problemet med att den inte har flertal i folketinget som är för ett förbud, säger tobaksfabrikören Georg Gundersen, ordförande för branschorganisationen Tobaksindustrien.

Han hävdar att det är danskarnas historiska rätt att få sälja lössnus, oavsett vad EU-kommissionen nu anser. För den socialdemokratiska statsministern och tidigare EU-parlamentarikern Helle Thorning-Schmidt betyder inte snuset så mycket.

– Det är trist att regeringen inte vill kämpa för att vårt undantag från EU:s förbud ska gälla i fortsättningen för lössnus i Danmark.

Han redogör för de två tobaksdirektiv som reglerar förbudet. Tobaksindustrien har varit remissinstans vid båda tillfällena och Georg själv aktivt deltagit i processen. Det första direktivet kom 1992.

– Helt klart uttrycker det möjligheten att få bibehålla försäljningen av traditionella eller historiska produkter. Den möjligheten använde vi ju oss av i Danmark. Den gången blev enbart portionsnuset olagligt och togs ur marknaden.

Skatt på olovlig?

Det nya tobaksdirektivet 2001 skärpte formuleringen något. I princip fanns möjligheten att sälja historiska produkter kvar. Den uppfattningen hade också den danska regeringen.

– Vi var i dialog med regeringens ämbetsmännen båda remissomgångerna och de ansåg också att det var lagligt att sälja lössnus, förklarar Georg.

Han anser att regeringen fortsatt anser att lössnus är en laglig produkt i Danmark.

– Jag kan knappast kan tänka mig att man beskattar en olovlig produkt!

Ingen tysk historia

Han redogör för en dom i EF-domstolen 2004. I den förbjöds Arnold André GmbH & Co. KG, att sälja lössnus i Tyskland. Domstolen anförde som grund att det inte var en historisk produkt i det landet.

– Domen föll ju efter revisionen 2001. Utifrån det menar vi att om den danska regeringen är villig att ta en rättssak om lössnuset så kan den vinna. Det är inga tvivel om att EU:s mening i båda direktiven var att historiska produkter inte skulle slås ut, konstaterar Georg Gundersen. (T&M 2012-10-05)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation