Oärligt Folkhälsoinstitut drar slutsatser som inte kan dras

– Folkhälsoinstitutet är oärligt. Det sätter sitt eget intresse över forskningsdata. Det drar slutsatser som inte kan dras på grundval av det det redovisar.

Tony Axéll är professor i odontologi och övertandläkare vid Länssjukhuset i Halmstad. Han har inte sett seriösa belägg för att snusning skulle leda till bukspottskörtelcancer eller munhålecancer. Han säger att om de ansvariga för rapporten Hälsorisker med svenskt snus skulle ställts inför en granskningsnämnd, som konstitutionsutskottet, hade de blivit tillintetgjorda. (T&M 20060215)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation