Snus ökar risk för astmasymptom - påverkar sömn, fastlåser snarkande

Snusare har svårare att somna men sover bättre när de väl har somnat. Den som slutar snusa somnar lättare och vaknar tidigare. Snusare snarkar mer och blir inte av med snarkandet om hen slutar snusa.

– Vi hittade ett förvånansvärt starkt samband mellan astmasymtom och snusanvändning, vilket vi tyckte var väldigt spännande.

Professor Christer Janson vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik i Uppsala har tillsammans med legitimerade läkaren Arna Ýr Guðnadóttir, medicinska fakulteten vid Islands universitet, Reykjavik, genomfört den första forskningen om samband mellan snus och astma. Huvudsyftet var att undersöka hälsoeffekterna av snusanvändning på astma, andningssymtom och sömnrelaterade problem.

De närmare 27 000 svarande delades in i fyra grupper: tobaksfria, snusanvändare, rökare och dubbelanvändare.

Snus ökar astmarisk

Forskarna fann belägg för att...

  • Snusare som är icke-rökare har en förhöjd risk för astma, astmatiska symptom, luftrörsinflammation och bihåleinflammation. Detta samband påträffades inte bland dem som använt snus och slutat med det.
  • Snarkning var oberoende relaterat till snusanvändning både hos de som snusar nu och som tidigare har snusat.
  • Snusare har svårare att somna än de som aldrig använt tobak.

Deras slutsats var att...
– Snusanvändning var förknippad med en högre förekomst av astma, respiratoriska symtom och snarkning. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara medveten om dessa eventuella negativa effekter av snusanvändning.

Viktigt – övertygande

– Det är alltid svårt att veta orsak och verkan i den här typen av studie. Eftersom det inte gjorts sådana studier tidigare var det viktigt att kunna rapportera de här resultaten, säger Christer Janson. Han anser att resultaten känns ganska övertygande.

– Sambanden var så starka. Framför allt när vi tittar på dem som rapporterar att de aldrig har rökt, att vi där hittar så tydliga samband mellan snusanvändning och astma. Inte bara astma utan även snarkning var kopplat till snus. Han klarlägger att rökning är relaterat till alla symptom som påträffats för snus...

– Men inte till att ha fått en astmadiagnos. Att ha astma var självständigt relaterad till att använda snus. Men inte till att röka eller dubbelt bruk av snus och cigaretter. Snusning är alltså kopplat till astmadiagnos också. Det är en tydlig skillnad.

Christer Janson och Arna Ýr Guðnadóttir lämnar i sin rapport en brasklapp om att det fält de undersökt är nytt och att mer forskning behövs.

–Vi kommer att följa upp den här populationen, troligen nästa år. (T&M 2017-09-12)

Kontaktinformation