Cigarettföretags affärsmöjligheter hjälp för att få ut snus över världen

Världens största fria cigarettillverkare ska nu aktivt sälja svenskt snus och andra rökfria tobaksprodukter globalt.

På tisdagen 3 februari tillkännagavs i ett pressmeddelande att Swedish Match AB och Philip Morris International avtalat om ett exklusivt samarbete. I ett gemensamt ägt företag ska de svenska produkterna säljas.

Detta så kallade joint venture ska ha sitt säte i Stockholm. Företagets styrelse ska bestå av sex ledamöter; tre från vart och ett av de två företagen.

– I pressmeddelandet uppges bland annat att: ”Det gemensamma företaget kommer att dra nytta av Swedish Match expertis avseende produktutveckling och tillverkning inom den rökfria kategorin samt PMI:s omfattande infrastruktur för försäljning och distribution, med målsättningen att utveckla affärsmöjligheter över hela världen. Enligt avtalet kommer parterna att äga 50 procent vardera av aktierna i det nya företaget och båda företagen kommer att licensiera sina respektive varumärken och immateriella rättigheter till det gemensamma företaget.

– PMI är den idealiska strategiska partnern för Swedish Match i den rökfria kategorin. Avtalet ger oss möjlighet att erbjuda våra kvalitetsprodukter till konsumenter över hela världen", säger Lars Dahlgren, Swedish Match VD och koncernchef. "Den rökfria kategorin har visat betydande tillväxt i Sverige och Norge under ett antal år och vi anser att rökfria tobaksprodukter, och i synnerhet svenskt snus, har potential utanför nuvarande marknader."

– Vi är entusiastiska över att ingå samarbete med Swedish Match och är övertygade om att detta exklusiva partnerskap över tid kommer att generera starka resultat till gagn för våra respektive aktieägare", säger Louis Camilleri, ordförande och koncernchef i PMI.” (T&M 2009-02-03)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation