Nu bygger han upp snusfabrik en andra gång på samma plats

Trängsel och visioner leder till att Henrik Jakobsson för andra gången bygger upp snusproduktion för Gotlandssnus AB i tidigare Roma Sockerbruk.

Fabriken inreds i lokaler strax intill företagets tidigare snusfabrik som februari-mars 2006 såldes till Tabocas dotterbolag Nordic Snus Manufacturing Company AB. Efter övertagandet har köparen genom avtal producerat Gotlandssnus produkter.

Gotlandssnus har sett till årsproduktionen för 2007 på drygt 100 000 dosor snus knappt fem procent av den gotländska marknaden. Marknadsandelen sett på hela den svenska snusmarknaden var något mer än fyra av 10 000 dosor.

–Vi ser att våra volymer går upp och vi börjar komma till ett läge där vi behöver bygga upp en egen produktion under hösten. Det är vad som kommer att ske framöver. Försäljningen har gått upp med 100 procent varje månad de senaste månaderna. (T&M 2008-09-21)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation