Snusgåva kan ge sex månaders fängelse

Nu kriminaliseras den kanske populäraste gåvan till en snusare i Finland. Med risk för gåvogivaren att få upp till sex månaders fängelse får snusaren själv se till att införskaffa de maximalt 30 dosor snus som är tillåtet att ta hem som resgods för eget bruk. Samma maxpåföljd gäller för dem som via internet eller på annat sätt importerar tobak ”avsedd för oralt bruk”.

I Finland är det enligt EU-beslut förbjudet att i näringsverksamhet sälja och importera snus. De allt fler snusarna får ändå tag på produkter. Fram till 30 september kan de, utan att betala skatt, fortsätta att för eget och andras bruk handla obegränsade mängder snus från Sverige. De kan också handla snus för högst 430 euro (ca 140 dosor) på fartyg.

Från 1 oktober gäller maximal import till Finland av 30 dosor med max 50 gram snus. Snuset ska dessutom vara för eget bruk. Det får inte säljas eller ges bort till någon. (T&M 2010-09-25)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation