Nikotinfritt snus gav skador som portionssnus med tobak

Får tobaken, nikotinet, i portionssnus oförskyllt skulden för de förändringar som uppstår i munslemhinnan? Liknande skador har visat sig vid bruk av tobaks- och nikotinfritt portionssnus. Swedish Match växtfiberbaserad prilla Onico ger samma påverkan på munslemhinnan som företagets portionssnus General White. Å andra sidan kan liknande ets-skador uppkomma av tandläkares cellstoffrullar!

– Jag ser inte Onico som en riskprodukt på något sätt, men jag tycker att det är väldigt intressant att den ger reaktioner exakt likadana som snus med tobak. Det innebär att den skada man får av snus, lokalt i alla fall, måste vara ganska harmlös, säger professor Tony Axéll, oralmedicinska enheten vid Halmstads sjukhus.

Tillsammans med tre forskarkollegor har han gjort en fallstudie på förändringar i munhålan hos en frisk 62-årig man som bytt bruk av General White mot Onico.

– Förändringarna på munslemhinnan uppstod efter tre veckors bruk av Onico. Skadorna var reversibla. Detta har också visats i flera undersökningar av snus.

De förändringar som uppstår på slemhinnan i munnen repareras alltså en tid efter att bruket har upphört. Det skadade epitelet, slemhinnans skyddande skikt av celler, stöts bort och ersätts av nybildat epitel. Forskarna bedömer att förändringarna på munslemhinnan beror på produkternas ph. I andra hand kan det vara en friktionsskada åstadkommen av materialet i portionspåsen. (T&M 2008-05-06)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation