Forskares studie visar: Snus effektivaste hjälp för att sluta röka

Snus är ännu effektivare hjälp för den som vill sluta röka än användning av så kallade nikotinläkemedel som tuggummi och plåster. För snusare som inte tidigare rökt är sannolikheten att börja röka liten. Rökare som börjar snusa har ökad sannolikhet att sluta röka.

Resultaten framkommer i den studie som rökavvänjningsforskarna Lars Ramström och Jonathan Foulds gjort. Studien baseras på svar från 6 752 personer i den landsomfattande undersökningen i Sverige ”Ditt land och Ditt liv”, insamlade 2001-2002.

Studien presenterades i den vetenskapliga tidskriften Tobacco Control i juni 2006. Den har titeln ”Role of snus in initiation and cessation of tobacco smoking in Sweden”. Den är en retrospektiv analys som noggrant kartlagt olika mönster för hur svenska mäns och kvinnors tobaksvanor startat och förändrats, från ungdomsåren till idag. De slutsatser som forskarna kan dra utifrån materialet torde innebära att en del uppfattningar och föreställningar om snus nu framstår som felaktiga och föråldrade.

Ett mål med studien var att undersöka om snusanvändning är kopplad till ökad eller minskad rökning.

– Det är en gammal och utbredd tro att den som har börjat snusa därigenom skulle ha större sannolikhet för att fortsätta sitt tobaksbruk med att börja röka. Vi har funnit att det är precis tvärt om. Detta gäller i olika åldersgrupper, olika utbildningsgrupper etcetera, säger Lars Ramström, forskningschef på Institutet för Tobaksstudier i Stockholm, som är huvudpersonen bakom studien.

Slutsatsen är istället att användning av snus i Sverige medför både minskad risk att bli daglig rökare och ökad sannolikhet att sluta röka. (T&M 2006-09-29)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation