Fråga bär snusparti in i EU-parlamentet?

 • En av fem svenskar kan tänka sig att vid val till Europaparlamentet 2014 rösta på ett parti som fokuserar enbart på snusfrågan.
 • Tre av tio svenskar tycker att Sverige borde gå ur EU om smaksatt snus skulle förbjudas i Sverige genom en EU-lagstiftning.

Två nyligen av Demoskop respektive Novus genomförda intervjuer visar svenskarnas stöd för snus.

Undersökningarna är beställda av Gotlandssnus AB. Grundaren Henrik Jakobsson har väntat på att svenska politiker ska ta snusfrågan på allvar. EU-lobbyingen har varit för svag.

– Jag blev frustrerad av endast ett tomt prat. Jag vill se handling. Handelsminister Ewa Björling är egentligen den enda som gått ut och uttalat sig kritiskt om EU:s behandling av det svenska snuset. Det fick hon sedan dementerat av Fredrik Reinfeldt.

Snus stark symbol

Svenska politiker är för snälla. Henrik hade gärna sett att de varit mer franska i sitt uppträdande, protesterat livligt och intensivt.

– Snus är en av de få svenska produkterna vi har kvar i Sverige. Jag tror inte folk riktigt förstår hur stor den här typiskt svenska produkten är för oss svenskar. Jag ville ha konkreta bevis för det. Därför tog vi fram Novus- respektive Demoskop-undersökningen.

– Om EU fortsätter vägra förstå Sverige måste kanske väljaren ta saken i egna händer. Snuset som symbol är tillräckligt stark för att skapa ett nytt politiskt parti med enda målet att kräva att exportförbudet avskaffas.

Hälsan räddas inte...

Henrik poängterar att han tar parti för egen sak när han gärna vill se ett politiskt snusparti i Europaparlamentet. Utvecklingen för hans företag Gotlandssnus påverkas i grunden av EU:s nycker.

– 20 jobb på Gotland kanske inte betyder något för EU-kommissionen. Inte heller att jag tvingats frysa planerad utbyggnad till ett värde av 50 miljoner kronor och trettio nya jobb.

Ett hävt exportförbud på svenskt snus skulle ge flera ekonomiska pluseffekter i samhället.

– EU:s medborgare skulle få en effektiv ersättning till cigaretter, anser Henrik Jakobsson och tror sig dessvärre få rätt när han konstaterar: –Bortom allt fagert tal om hälsa är det snart färdiga tobaksdirektivet ett nytt räddat decennium för cigarettindustrin. Snuset ska slås ut. (T&M 2013-05-07)

Faktaruta 1: Sammanfattning av Novus rapport "Frågor till svenska folket om snus"

 • Drygt var sjunde snusar dagligen eller ibland.
 • En av sju röker dagligen eller ibland.
 • Knappt åtta av tio anser att svenskt snus ska få säljas till vuxna i Sverige.
 • Tre av fyra anser att smaksatt snus ska få säljas till vuxna i Sverige.
 • Sju av tio anser att svenskt snus ska få exporteras till övriga EU-länder.
 • Tre av tio tycker att Sverige borde gå ur EU om smaksatt snus skulle förbjudas i Sverige genom en EU-lagstiftning.

Faktaruta 2: Utdrag ur Demoskop-rapporten "Väljarna, EU och snuset"

 • Var femte väljare, 20 procent, uppger att de kan tänka sig att i nästa val till Europaparlamentet rösta på ett parti som särskilt fokuserar på snusfrågan.
 • Det är ungefär lika många (21%) som ett halvår innan EP-valet 2009 uppgav att de kunde rösta på Piratpartiet (Sifo, 2008).
 • Partiet har framförallt sitt potentiella stöd bland snusare (53%), män (27%) och boende utanför storstäderna.
 • Kan ta väljare från alla partier i EP-valet men framförallt de små.
 • 6 av 10 tycker att det är ett ganska eller mycket dåligt förslag att förbjuda smaksättning av snus och 7 av 10 att förbjuda export av svenskt snus. I samtliga partier är en majoritet av väljarna emot ett förbud.
 • Var sjunde väljare uppger att deras benägenhet att rösta på ett parti skulle öka om partiet drev på för att tillåta handel med snus i hela EU, och var femte väljare när det gäller smaksättningen
 • 3 av 4 väljare (76 %) uppger att snuset gjort att Sverige har en lägre andel rökare än övriga EU-länder.
 • Här finns ingen politisk laddning utan en klar majoritet av väljarna tror att snuset minskat rökning oavsett vilket parti man röstar på.
 • 53 % tror att fler kommer att börja röka i Sverige om snuset förbjuds.
 • 70% av väljarna uppger att det mot bakgrund av det undantag som Sverige fick i samband med EU-medlemskapet är fel av EU att nu vill reglera snuset.
 • Nästan lika många (65 %) instämmer i påståendet att "EU inte ska bestämma över det svenska snuset".
 • Detta tyder på att snusfrågan till del är en viktig symbol för den bredare kritik som finns mot Sveriges inflytande och roll i EU-samarbetet.

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation