Sverigesatsning efter USA-framgång

Efter att under de senaste åren arbetat mycket för att möta den ständigt stigande efterfrågan på tobaks- och nikotinfria portioner på USA-marknaden kommer XQS International AB nu att öka närvaron på de marknader där försäljningen ”fått rulla på”.

– Vi genomför nu en stor satsning på XQS produkter i Sverige, Norge och Finland. Vi ska fördubbla vår försäljning!

För fem år sedan, 2012/2013, inledde QXS International AB ett samarbete med säljbolaget Bonver Entertainment AB. Bonver har fram till nu skött all försäljning av XQS produkter i Sverige och introducerade XQS i Norge via sitt dotterbolag där. I Finland har det tobaks- och nikotinfria snuset sedan flera år tillbaka skötts av ett mindre säljbolag.

–Vi har haft försäljning hela tiden. I Sverige har försäljningen de senaste åren legat på en hög stabil nivå men vi vill mera, upplyser Lars Danielsson, grundare av, ägare till och verkställande direktör i företaget. Satsningen som inleds nu är en naturlig effekt av att Bonver lägger ner sin linje med tobaksprodukter och liknande. För att behålla kontinuitet har XQS anställt säljare från Bonver.

Hög kvalitet och exklusivt

– Vi ska framför allt jobba med den svenska marknaden. Vi förhandlar nu med en ny distributör i Norge och i Finland får det rulla på ett tag. Ambitionerna är högt satta.

– Vi vill fördubbla vår försäljning i Sverige under en nästa tolvmånadersperiod, förklarar Lars.

Varför ska handeln och konsumenterna välja XQS produkter?

– En anledning är att XQS är ensamma om att producera ett lössnus utan tobak. Vi är unika med vårt Original Lös. Vi har flera omtyckta och bra produkter i mycket hög kvalitet och med intressanta smaker, som har hängt med en tid och är uppskattade.

Varje prilla inspekteras

Lars betonar kvaliteten – som till viss del är ett resultat av moderna snusmaskiner och manuell hantering av de tobaks- och nikotinfria snusportionerna.

– Varje prilla inspekteras och snurras på innan den hamnar i dosan. Alla portioner har rätt fyllnadsmängd, smak och en perfekt svets. Prillorna packas manuellt i dosorna.

Ett par år efter starten av XQS produktion i Strömsund, Jämtland, 2004 flyttades tillverkningen till Filippinerna. Fabriken ligger mitt i öriket Filippinerna i den näst största staden Cebu, lika stor som Stockholm. Fabrikens ledning är svensk, liksom en del av de anställningsformer som de 25 anställda omfattas av.

–Alla är fast anställda. De jobbar upp till sex dagar i veckan när det behövs. De har sjukförsäkring och semester på minst två veckor. Sedan får de en extra månadslön i december. Det är vi stolta över säger Lars och tillägger att personalen är densamma som för tolv år sedan, plus senare nyanställda.

Avtal underlättar distribution

På senare år har XQS produktion för USA-marknaden dominerat. Dosorna är märkta med Smokey Mountain som både är företagets namn och dess varumärke. Företaget är det största i USA inom det tobaks- och nikotinfria segmentet. XQS bidrar till snus-sortimentet med två portionsprodukter, Wintergreen och Arctic Mint.

– I Sverige har vi nyligen undertecknat ett distributionsavtal med Swedish Match Distribution, SMD, vilket bidrar till ökad tillgänglighet för våra produkter, säger Lars Danielsson. (T&M 2018-10-03)

Kontaktinformation