Tobak som går att röka ska det betalas skatt för

– Kan tobaken rökas då är den belagd med skatt. Då är det en skattepliktig vara i den form som den är då.

För Tullverket är gränsen tydlig när en tobaksvara är skattepliktig eller inte. Genom en klarläggande dom från EU-domstolen 6 april stärks myndighetens inställning.

– I domen har EU-domstolen förklarat att all tobak som är möjlig att röka faller inom definitionen för röktobak, säger Åse Arnvik, Tullverkets nationella specialist inom punktskatter, däribland tobak.

Den tobak som inte är skattebelagd är mer eller mindre hela tobaksblad, en del tobakspulver och själva stjälkarna, mer av det som liknar avfall. Produkter som av vissa benämns råtobak, en beteckning som inte finns i skattelagstiftningen.

– Inom Tullverket försöker vi att inte använda begreppet råtobak i skattesammanhang. Vi talar om beskattad eller obeskattad tobak, eller punktskattepliktig eller inte punktskattepliktig tobak. Begreppet råtobak finns dock vid klassificering av vara vid import från tredjeland.

Rökbarhet testas

Förpackningar av olika slag säljs med produkten råtobaksspill i många butiker, inte minst i plastburkar.

– Frågan är: Har vi någon försäljning av råtobak i Sverige? Har vi inte konstaterat att de här burkarna faktiskt innehåller röktobak som går att röka?!, poängterar Åse.

Hon refererar till röktester som Tullverket låtit göra på råtobaksspill. I tester i rökmaskin har produkten visat sig vara rökbar. Det innebär att den faller under tobaksskattelagstiftningen. Genom EU-domen 6 april är Tullverkets situation att kontrollera införseln rätt hanterbar då företag legalt vill föra in eller importera tobak till Sverige.

– Det är lite svårare att komma åt dem som är utanför lagstiftningen och som smugglar in. Ett företag kan vara registrerat för produktion av tobaksvaror men kan ha en sidoinförsel. Den kommer man inte åt så lätt även om vi försöker komma åt den med olika medel.

Stoppar och tar om hand

Tullverket kan kontrollera införsel av tobak, alkohol och andra varor vid Sveriges gränser. Även inne i landet när punktskattepliktiga varor transporteras eller omlastas kan kontroll utföras, bland annat hos upplagshavare.

– Vi kan stoppa en bil och hittar vi tobak på den har vi befogenheter att omhänderta varorna för skatteutredning, om vi anser att vi har anledning till det, upplyser Åse.

– Vi samverkar och jobbar gemensamt med andra myndigheter, som Skatteverket, Polisen och Ekobrottsmyndigheten. Hittar de varor i butik kan vi eventuellt se var de har kommit in i landet och också vara delaktiga här, upplyser Åse Arnvik. (T&M 2017-05-17)

Kontaktinformation