Strängare tobakslag föreslås även i Finland

Även i Finland är en strängare tobakslagstiftning på gång. I den rapport som omsorgsminister Paula Risikko fick den 18 december från en arbetsgrupp föreslås bland annat förbud mot att:

  • ha tobaksprodukter synliga i detaljhandelsställen
  • personer under 18-år importerar, köper eller innehar tobaksprodukter.
  • importera, sälja och på annat sätt överlåta snus.

Statssekreterare Ilkka Oksala har lett arbetsgruppen, vars förslag varit ute på remiss till den 31 januari. Redan i vår är det tänkt att den finska riskdagen ska få ett förslag till en omarbetad tobakslag att besluta om. Bland arbetsgruppens övriga förslag kan nämnas att

  • det inte (ska) få byggas rökutrymmen i byggnader eller utomhusområden som vistas av minderåriga.
  • i hotell eller övriga inkvarteringsrörelser skulle man endast få reservera tre rum eller max en tiondel av alla rum för kunder som röker.
  • rökförbudet i allmänna fordon utvidgas så att det också gäller alla övriga fordon som skjutsar minderåriga.
  • import, försäljning och annan överlåtelse av motsvarigheter till tobak och tobaksimitationer, som örtcigaretter, elektriska cigaretter och sötsaker som liknar tobaksprodukter ska förbjudas. (T&M 2009-02-09)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation