Tobakslagsutredning har fokus på hur tillsyn ska effektiviseras

– Vi kommer att intressera oss väldigt mycket för hur man kan underlätta tobakstillsynen och effektivisera den. Det är en av våra huvudfrågor. Det är så mycket som jag kan säga i dagsläget.

Regeringsrådet Susanne Billum upplyser att den utredning – ”Utredningen om tobaksförsäljning till unga” – som hon är av regeringen särskild utsedd utredare för ska hålla slutsammanträde 12-13 februari.

– Efter det ska vi putsa på texterna och sedan ska de gå till tryck. Så fort vi kan överblicka lite bättre ska vi få ett datum för överlämnandet av utredningen till regeringen. Innan det är överlämnat kan jag inte säga något om förslagen, säger hon, de är vi liksom inte klara med. Ursprungligen skulle förslagen till förändringar i tobakslagen vara klara till det gångna årsskifte. Extratid gavs emellertid till 28 februari. (T&M 2009-02-12)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation