Svenska tobaksodlares arbete är historia värd att dokumentera

Odlingen av tobak var betydelsefull för tusentals människor i sydliga delen av nordöstra Skåne, särskilt i Åhus, Yngsjö, Rinkaby och Fjälkinge med omland.

– Vem är det som säger att inte deras historia är värd att dokumenteras? Det är där avstampet för vårt kulturhistoriska projekt ligger.

Byggnadsantikvarien vid regionmuseet i Kristianstad Jimmy Juhlin Alftberg, är projektledare och har ansvarat för projektet tillsammans med kollegan, biologerna Åsa Jakobsson och Nils-Otto Nilsson. Dokumentationen av tobaksodlingen kan ses som en naturlig fortsättning på ett tidigare projekt i regi av regionmuseet och landantikvarien i Skåne, en tobaksladeinventering 2006 med uppföljande kurs om tobakslador 2007.

– För att kunna dokumentera hur odlingen gick till var vi tvungna att genomför hela processen med allt vad det innebär, förklarar Jimmy. Han syftar på arbetmoment som fröberedning och sådd, utplantering och skötsel, skörd och torkning, och omhändertagande för produktion för snus och cigarr.

Att arbeta med tobak är – som alla läsare av Tobak&Mer väl känner – att passera en gräns för vad vissa människor anser är tillåtet att ägna sig åt. Regionmuseets tobaksprojekt blev inget undantag.

– När massmedia uppmärksammat projektet har det skapats insändare av personer som ogillar tobak, berättar Jimmy. Även positiva insändare har författats.

Han säger att det inte funnits någon uttalad hotbild mot odlingarna. Viss oro har dock funnits för att tobak skulle komma till skada. Var och i vilken lada den skördade tobaken hängt på spett för torkning har hållits hemligt, utanför projektets inre krets.

– Vi är medvetna om att tobak är skadligt för hälsan och starkt beroendeframkallande. Det är det första vi går ut med. Med den här hanteringen har inte tidigare blivit dokumenterad. Vi är väldigt nöjda och framför allt alla som medverkat i projektet, bedyrar Jimmy. Alla de unga och gamla människor som varit med har varit otroligt entusiastiska. (T&M 2008-12-10)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation