Tobaksproduktion i Norge endast minne efter 2008

Flera samverkande faktorer bidrar till att den sista produktionen av tobaksvaror i Norge läggs ned sommaren 2008.

19 april fattar styrelsen i JL Tiedemanns Tobaksfabrik, Oslo, beslut om avveckling av tillverkningen. Den har pågått sedan 1778. En beräknad årlig besparing på 75 miljoner danska kronor bedöms ha ett långsiktigt högre värde för ägaren än argument som att produktionsenheten är den inom Skandinavisk Tobakskompagni-koncernen mest lönsamma och effektivaste.

Av 266 arbetsplatser idag kommer 130 inom försäljning och distribution att finnas kvar, dock i andra lokaler. För den norska marknaden kommer produkter under Tiedemanns varumärken – som nu för marknaderna inom EU – att tillverkas i Danmark. (T&M 2007-04-19)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation