Tre miljarder merintäkt på tobak och snus 2007

Regeringens satsning på jobbavdrag leder till fördubblad tobakskatt på snus, cigarrer och cigariller. Tobaksskatten på ett kg cigaretter höjs till cirka 1525 kronor. Det beslut som riksdagen förväntas ta den 6 december om höjda tobaksskatter beräknas ge staten en intäkt på drygt tre miljarder kronor mer än prognosen för 2006.

För 2007 ökar intäkterna av tobaksskatter, enligt regeringens prognos i budgetpropositionen för 2007, med 2,1 miljarder kronor, från 8,0 till 10,1 miljarder kronor.

2005 skapade försäljningen av tobaksvaror på 8,2 miljarder kronor en mervärdesskatt på knappt fem miljarder kronor, enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån. En framskrivning av denna för 2007 ger en momsintäkt på drygt 6 miljarder kronor. Alltså en ökning med mer än en miljard kronor. (T&M 2006-11-29)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation