Domar för grovt tullbrott överklagade

Åklagaren yrkar på strängare straff. De dömda på lägre. Samtliga fem dömda i målet gällande grovt tullbrott har genom sina advokater till Svea Hovrätt överklagat Solna tingsrätts domar den 6 maj. Kammaråklagare Ingemar Welander har å sin sida överklagat för att skärpa straffen.

Tobak&Mer har 1 och nr 2 i år berättat om en person som misstänks för att ha smugglat in 28 miljoner cigaretter, varav cirka 16 miljoner cigaretter togs i beslag den 17 november 2007. Han dömdes för grovt tullbrott till 5,5 år fängelse samt att i beslag tagna 15 778 960 cigaretter förklaras förverkade, att förpliktas att såsom förverkat värde av försålda cigaretter till staten betala tolv miljoner kronor och till näringsförbud i tio år.

Hans advokat yrkar hos hovrätten på ett lägre straff, att yrkandet om näringsförbud ogillas eller sätts ned i tid, att beloppet på tolv miljoner såsom förverkat värde ska ogillas eller sätts ned betydligt samt att yrkandet om kvarstad ogillas. Advokaten anför bland annat att tingrätten inte styrkt att det funnits cigaretter i mer än i två containrar och inte i fyra.

Kammaråklagare Ingemar Welander yrkar på en skärpning till sex års fängelse, som är det maximala för grovt tullbrott. Grunden för det är att "Art-och straffvärdet på den gärning som N N fällts till ansvar för är utomordentligt högt med hänsyn till mängden insmugglade cigaretter och systematiken i förfarandet."

Den 6 maj dömdes också fyra medhjälpare till fängelse i ett år för grov olovlig befattning med smuggelgods. För dessa yrkar respektive advokat att åtalen ska ogillas eller att straffen ska lindras. Ingemar Welander anser att de dömdas gärningar, medverkan i brottet, sett till art- och straffvärde är så vitalt att även deras straff bör skärpas. Datum för målets förhandling vid Svea hovrätt var inte satt vid Tobak&Mers pressläggning. (T M 2008-06-28)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation