Underårig får fortsatt sälja tobak

  • Person under 18 år får sälja tobak!
  • Kund kan få tillgång till tobaksvaror före betalning.

Regeringen har på de två punkterna varit lyhörd för de problem för handeln som förbud häremot skulle innebära. Efter beaktande av remissynpunkter på lagförslagen i den Susanne Billumska utredningen Olovlig tobaksförsäljning till unga har dessa två begränsande förslag strukits i behandlingen till lagrådsremiss.

Underårig får alltså på egen hand, utan att myndig person är på plats i försäljningsstället, försälja tobak.

– Ungdomars instegsmöjligheter på arbetsmarknaden är för få idag. Vi klarar inte av att politiskt leverera en svårighet till, förklarar Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet där ansvaret för folkhälsofrågor som tobak ligger.

Det är alltså fortsatt möjligt att ha anställda under 18 år som kan sälja tobak ensamma i butiken på campingen, i kiosken eller i andra sammanhang. Den andra delen där regeringen inte levererar enligt utredningen är förslaget om över diskförsäljning.

– Alltså idén att kassörskan ska ha full kontroll över varorna. Först begära in både legitimation och betalning och sedan lämna över varorna. I många stora butiker finns redan idag full kontroll över tobaksvarorna genom utleverans efter kassan i bland annat varuautomater.

– Med mängder av småbutiker som av fysiska skäl inte kan arrangera kassan så var det fysiskt omöjligt att leverera en sådan typ av försäljning, framhåller Ulrik Lindgren.

Även av ekonomiska skäl var förslaget en nackdel för mindre företag.

- Det skulle också blivit en sortimentsbegränsning. Det är inte vår uppgift att begränsa sortimentet. (T&M 2010-05-10)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation