Uppköpt minsting ska växa hos marknadens störste

Rocker AB med lite mer än 0,1 procent av snusmarknaden i Sverige ingår sedan den 4 oktober i ett av världens största tobaksföretag Philip Morris med närvaro i 160 länder.
–Vi har förvärvat Rocker AB för att vi ser företaget som en möjlighet för oss att växa.

Jos Arkes, Philip Morris Nordenchef och VD för Philip Morris AB, dotterbolag till Rockers nye ägare Philip Morris International, har markerat riktning. Både för Rocker och Philip Morris.

– Jag är bara nöjd, kommenterar Bo Kungberg, Rockers grundare och tidigare majoritetsägare.

Hans företag var det första som utmanade Swedish Match när snusmonopolet löstes upp vid årsskiftet 2000/2001. Företaget var emellertid så tidigt ute att det inte fanns möjlighet att köpa maskin för portionssnus. Den ende maskintillverkaren styrdes fortfarande av det dominerande tidigare statliga monopolet. (T&M 2006-11-28)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation