Fabrik för fortsatt expansion invigd

Beslutet pojkarna Vogel tog när de var små blev verklighet 2006. Inriktningen på deras gemensamma företag överläppar klart deras ungdoms friaste tankar. I närmare tio länder öppnar människor nu mun för deras produkter. 3 februari i år invigdes Marc och Patricks första egna fabrik. Här har V2 Tobacco A/S kapacitet att kunna producera 40 miljoner dosor snus per år. Följs utvecklingskurvan kan tomten intill redan inom några få år bli aktuell för expansion.

Byggnaden på Georg Jensens Vej 7 på norra industriområdet i Silkeborg på Jylland omfattar totalt 2400 kvm. 2000 kvm är till för produktion, 200 kvm för kontor och 200 kvm för matsal.

– Det räcker för i år...

Av bröderna Patrick och Marc Vogel står en leende Patrick för skämtet. Vogel står de båda 2 för, bland annat som V2 i företagsnamnet. När de började tillverka snus 2006 hyrde de 250 kvm i en stor byggnad på 5 000 kvm.

–När vi expanderade hade vi tur genom att annan verksamhet flyttade. Vi fick extra plats hela tiden, säger Marc, men logistikmässigt var det en katastrof. Idag har vi placerat utrustningen rätt, med ett bra naturligt flöde genom fabriken.

V2 Tobacco har nu dubbelt så stor lokalyta som före flytten. Då höll det till i flera mindre lokaler och hade dessutom viss verksamhet hos en granne.

–Att tidigare ha tagit steg för steg var nödvändigt för att vi skulle kunna finansiera utvecklingen. Det är dyrt att starta snusfabrik. Den fabrik vi har här idag kostar 50 miljoner danska kronor med maskiner. (T&M 2012-03-11)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation