Snart tas beslut om förbud att visa tobaksvaror i butik

I mars tar norska stortingsledamöter i Odelstinget sin del i ett kommande historiskt tobakslagsbeslut:

  • Tobaksvaror och rökutrustning förbjuds att visas synliga på försäljningsställen. Syftet är att begränsa reklameffekten av uppställda tobaksvaror så att unga inte lockas att börja konsumera tobaksprodukter.
  • Specialbutiker för tobaksvaror undantas.
  • Försäljningsställena får sex månader på sig att anpassa butiken efter lagen.

Datum för när Odelstinget ska debattera och besluta om Odelstingsproposisjon nr 18 (2008-2009) Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr) är i skrivande stund inte satt.

Före Odelstinget ska bland andra Gunn Olsen, Arbeiderpartiet, Helse- og omsorgskomiteen, lämna sina synpunkter. Det gör hon som ordförande i ärendet den 9 februari.

–Eftersom jag tillhör regeringspartiet är mina synpunkter i stort sett i linje med vad regeringen lagt fram, upplyser hon för Tobak&Mer.

Efter Odelstinget ska också Stortingets andra kammare Lagtinget debattera och besluta innan förslaget i då beslutad skrivning ska träda i kraft som lag. (T&M 2009-02-09)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation