Förbud visa tobaksvaror införs i Finland 2012?

Från 1 januari 2012 kan det vara förbjudet att visa tobaksvaror öppet i butik också i Finland. Den finska regeringen förväntas i maj-juni lägga en proposition om en på flera punkter skärpt tobakslagstiftning till riksdagen för beslut i höst. Avsikten är att skydda barn och unga från tobaksrökning och från att börja röka.

Förslaget till ändringar av den finska tobakslagen överlämnades den 25 mars av omsorgsminister Paula Risikko till den socialpolitiska ministerarbetsgruppen som godkände förslaget. Detta har varit ute på en omfattande remissrunda. Ett 60-tal intressenter har gett sina synpunkter. Precis som tanken är i Norge ska tobaksvaror inte få vara synliga i detaljhandeln. Tobakskunder i Finland ska på egen begäran tillhandahållas en prislista med för respektive butik gällande utbud.

Tobaksaffärer vars sortiment inte syns utifrån föreslås få ett undantag från att dölja sina tobaksvaror för sina kunder. Till dessa specialaffärer ska dock inte personer under 18 år få tillträde. Frågan är hur en tobaksaffär definieras. Vad får säljas? Vad inte? Vilka begränsningar föreslås vad gäller sortiment?

– Vi har inte definitionen ännu, så jag kan inte svara nu, förklarar regeringsrådet Ismo Tuominen, Social- och Hälsovårdsministeriet, för Tobak&Mer.

De föreslagna ändringarna i tobakslagen påverkar bland annat importen och försäljningen av snus. Högst 30 dosor snus får importeras per person och tillfälle. Snuset ska köpas för eget bruk och får inte säljas eller förmedlas till andra personer.

Det gällande rökförbudet föreslås utvidgas till att även gälla platser där barn och unga vistas. (T&M 2009-05-11)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation