Patent beviljat för renaste tobak- och nikotinprodukten

Njette AB har för sitt snus Wise beviljats patent på tobak- och nikotinprodukter med lägsta halt av oönskade nitrosaminer.
– Ingen kan gå ner till våra nivåer utan att göra patentintrång. Det är faktiskt konsekvensen av vårt patent. Om någon finner ett annat sätt att komma ner till vår nivå, så även de gör då patentintrång.

Företagets VD Per Nilsson är glad och lättad. Det av Patentverket i december 2006 beviljade patentet, är bevis för företagets ambition att utveckla snus med marknadens lägsta halt av tobaksspecifika nitrosaminer, TSNA.

– Ingen producent kan gå under 0,1 mikrogram TSNA utan att göra intrång på vårt patent, förtydligar Per.

Patentet gäller snus. Det gäller så kallade nikotinläkemedel. Resultaten av Livsmedelsverkets analyser av halten av tobaksspecifika nitrosaminer i snus och nikotinläkemedel visar att Wise också har lägre halter än nikotintuggummi (T&M 2007-02-19)

Fakta om Tobak & Mer


Kontaktinformation