Forskare fann saknad pusselbit mellan tobak och inflammation?

En ny koppling mellan nikotin och inflammation har avslöjats.

– Upptäckten öppnar upp ett nytt spår för att förstå tobaksanvändningens allvarliga hälsokonsekvenser och kan ses som ännu ett övertygande argument för att undvika alla former av tobaksanvändning.

I en i sommar publicerad artikel i Journal of Leukocyte Biology utvecklar Ava Hosseinzadeh och Constantin F. Urban, båda Umeå Universitet, och forskarkollegorna Paul R. Thompson och Brahm H. Segal, USA, resultatet av sin studie.

– Vi kan ha funnit den saknade pusselbiten som förklarar gåtan om kopplingen mellan tobaksanvändning och inflammation, säger Ava Hosseinzadeh, som arbetat med forskningsprojektet under sina doktorandstudier vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, MIMS, i Umeå.

Försvarare och anfallare

Forskningen visar hur nikotin påverkar enskilda immunceller. Här har neutrofiler en påverkande, ibland motstridande, roll. Neutrofiler är den vanligaste sorten av vita blodkroppar som utgör kroppens första försvar mot bakterieinfektioner och små inflammationsprocesser. Nikotin kan rasera detta försvar.

Neutrofilerna är den funna länken som leder från nikotin till inflammation.

– Neutrofiler är så otroligt viktiga för våran kropp, både i vårt försvar men också för utveckling av KOL-sjukdomar. De är som ett tveeggat svärd. De är bra försvar men eftersom de är så aggressiva mot mikrober, kan de också vara aggressiva mot vävnaden. Därför måste de kontrolleras och stängas av om de inte behövs, förklarar Constantin Urban, universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och forskningsledare vid MIMS.

Exponering kan skada

På MIMS har de arbetat med immunceller i mer än åtta år och då studerat mekanismen i neutrofiler utifrån ett mer infektionsbiologiskt perspektiv.

– Vi har studerat mekanismen i neutrofiler. Då kom vi på att samma signalvägar som mikrober inducerar i neutrofiler används också av nikotin. Det hade vi inte direkt förväntat oss, säger Constantin.

Nikotin aktiverar nämligen immunceller till att frisläppa DNAfiber som är dekorerade med inflammationsorsakande molekyler. En kontinuerlig exponering för så kallade neutrofila extracellulära fällor, NETs, orsakar inflammationer som kan skada kroppsvävnad. Detta kan vara en viktig förklaring till tobakens hälsoskadliga effekter.

Anslag för behandling...

– Man har ju haft en misstanke om att de andra substanserna i cigarettrök är de skadliga, men det är så att nikotin också har skadliga effekter.

Vår studie förklarar en mekanism som ger skadliga effekter som vi känner till. Förstår vi mekanismerna kan vi utveckla behandlingar, så enkelt är det, poängterar Constantin.

Forskningens nästa steg blir att visa nikotinets NET-aktiverande effekt i djurmodeller och humana prover, som till exempel lungbiopsier. Constantin F. Urban hoppas genom in vivo-studier kunna dra in nya forskningsanslag och väcka läkemedelsbolagens intresse.

– Förhoppningen är att vår upptäckt i framtiden kan leda till att det utvecklas nya antiinflammatoriska behandlingar för tobaksrelaterade sjukdomar. (T&M 2016-09-20)

Läs också: Prövar teorin att nikotin påverkar varje människa

Kontaktinformation