Prövar teorin att nikotin påverkar varje människa

Nikotin som tillförs kroppen ger effekt på enskilda immunceller. Är nikotin skadligt för människans celler oavsett vilken form, i vilken produkt, nikotinet tillförs?

– Våra studier hitintills ger i alla fall jättebra anledning till att tro på att nikotin påverkar varje människa som tar in tobak. Rent vetenskapligt måste vi pröva den här teorin.

Som en bra start som kräver fortsatt forskning. Ungefär så bedömer Constantin F. Urban de resultat som nyligen presenterats i en studie – Nicotine induces neutrophil extracellular traps – där syftet var att undersöka betydelsen av nikotin, den beroendeframkallande delen av tobak och elektroniska cigaretter, för att utlösa, trigga, bildning av NET.

NET är förkortning för neutrofila extracellulära fällor. Dessa fällor i vita blodkroppar har som uppgift att ”snärja och döda mikrobiella patogener”. Alltså sjukdomsalstrande mikroorganismer. Samtidigt som NET ”snärjer och dödar” kan insatsen leda till vävnadsskada och överdriven inflammation.

Tydligare med e-cigaretter

Nikotin är ett starkt toxiskt, giftigt, medel. Det har förknippats med att förvärra inflammatoriska sjukdomar.

– Man trodde länge att alla möjliga substanser som finns i cigarettrök är avgörande för skadliga effekter, men nya studier visar att det är själva nikotinet också. Det är till och med tydligare med e-cigaretter, upplyser Constantin, universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och forskningsledare vid MIMS, Umeå Universitet.

Av substanser som finns i rök är nikotin en av de som har störst effekt.

– Det är väldigt komplext. Alla möjliga substanser uppstår när tobak brinner, men ändå har ju e-cigaretter liknande symtom eller konsekvenser som vanlig tobak. Man antar nu att nikotin är väl det ämne som ger effekten.

Constantin förtydligar med att studier med e-cigaretter ger liknande resultat som cigarettrökning. Det ger konsekvenser som utveckling av inflammatoriska sjukdomar, som KOL och problem i kärlsystemet.

– Det är liknande som med vanlig tobaksrök. Därför tycker man idag att det är nikotin som bidrar mest i detta.

Liknande effekt med snus?

Kan nikotin som levereras vid användande av snus jämföras med nikotin som frigörs vid rökning?

– Vid rökning fördelas ju nikotinet direkt ner i lungorna och kan gå in i blodet väldigt snabbt. Med snus kan effekterna vara liknande eftersom koncentrationen av nikotin är ännu högre. Det är svårt att förutsäga. Man måste göra relevanta studier för att säkert veta. Vad som i vårt fall är farligare eller inte kan jag inte säga nu. Förhoppningsvis kommer vi att kunna göra det.

Kan man slå fast att det nikotin som ges i nikotinläkemedel inte kan påverka negativt på människan? Inte ger skador.

– Det kan man ju aldrig säga om någonting. Nu beror det på koncentration av nikotin och hur ofta man intar det och hur länge. Paracelsus citat gäller fortfarande: ”sola dosis facit venenum”. Det betyder att alla substanser kan vara gift, det bara beror på dosen. Det gäller absolut för nikotin också, bedömer Constantin F. Urban.

Illustration: Här visas mänskliga neutrofiler som stimulerats med nikotin. Vissa celler är fortfarande intakta, men några har redan släppt ut nätfällor, som ses som spindelnätliknande strukturer. Celler är infärgade blå för arvsmassan, alltså DNA, deoxyribonukleinsyra, och röda för histon. Histon är proteiner/molekyler som packar DNA i cellkärnor. DNA och histoner benämns tillsammans också för kromatin. Kromatin visar att kärnmaterial har släppts ut och är kännetecken för nätfällor. (T&M 2016-09-20)

Läs också: Forskare fann saknad pusselbit mellan tobak och inflammation?

Kontaktinformation