Alternativa produkter som bidrar till kraftfull skademinskning är den väg som företag inom tobaksindustrin valt för sin framtid. När Global Tobacco & Nicotine Forum, GTNF, hölls i London 12-13 september 2018 engagerades de runt 300 deltagarna i och av inspirerande tankestimulerande föredrag, diskussioner och utbyten.

I brännpunkt var (sl)utfasning av den konventionella tobakscigaretten och hur tobakskonsumenter ska få tillgång till olika nya nikotingivande ersättningsprodukter för njutning – för längre liv.

Forskare, läkare, företrädare för folkhälsa, tankesmedjor och tobaks- och nikotinproduktindustri delgav utifrån vars och ens kompetensområde insikter, kunskaper, erfarenheter samt visionerade.

Tobak&Mer mötte tillgängliga experter i tal och samtal. Som läsare får du här möta två av dem, deras tankar, insikter och åsikter. 

Läs också Pionjär med folkhälsa som mål.

Regler som försvårar för rökning leder till att alternativ inte väljs

– Vi har den mest absurda, den värsta, politiken i hela Europeiska unionen, förmodligen i hela världen, på detta område inom folkhälsan. Det är att EU förbjuder snus utanför Sverige. Det är galet!

Clive Bates är en av anti-rökningsvärldens främsta företrädare, en sann kämpe för folkhälsa. Han anser att för långt gångna regleringar för att försvåra för rökning bidrar till att rökare fortsätter röka istället för att välja skademinimerande alternativ. Även för ungdomar, som testar, är anpassat reglerande som metod kontraproduktivt som skydd.

På GTNF är Clive Bates en av de mest aktiva på podiet. Han är keynote speaker, alltså en huvudtalare, moderator för en paneldiskussion om ”Framtiden (eller slutet) för nikotin” och paneldeltagare två gånger om.

Hans åsikt att snus är en produkt lämpad för att bruka istället för cigaretter delas av många. I de flesta talen och paneldiskussionerna används det svenska snuset som exempel en eller flera gånger och alltid i positiva ordalag.

En produkt som bidragit och bidrar till ökad folkhälsa. I Sverige.

Snus – att ta till hjärtat

För Clive har snus ända sedan tiden då han var direktör för Action on Smoking and Health, ASH, i Storbritannien, 1997-2003, varit en uppskattad rökavvänjningsprodukt.

– Det fanns inte så många andra tillgängliga produkter på den tiden, inga e-cigaretter eller ”heat-not-burn”-produkter, förklarar han vid en träff med pressen där Tobak&Mer ber honom utveckla sin uppfattning om snus.

– Snus var ”produkten”. Vid den tiden var vi mycket bekymrade över EUs förbud, om fientligheten mot det, eftersom snus visade fantastiska resultat i Sverige, även då. Den svenska erfarenheten bör vi ta till hjärtat och säga: Se, det är möjligt för människor att använda nikotin på ett annat sätt och så att sjukdomsnivån sjunker rätt ner. 

Alla ska studera Sverige!

Snus är enligt Clives åsikt ett bevis på en bättre, mindre skadlig, tobaksprodukt.

– Rökningsförekomsten i Sverige är cirka sju procent. I EU är genomsnittet 26 procent.

Sverige är en gigantisk ”outlier”, avvikare, i Europeiska unionen. Nivån på nikotinanvändningen är ungefär densamma, men den låga andelen rökare i Sverige sticker ut.

Den näst lägsta andelen rökare bland EU-länderna har Storbritannien, med cirka 15 procent.

– Alla ska studera Sverige, anser Clive: ”Vad i hela världen har hänt där för att få så låg andel rökare?”

Svaret är ju att män, främst, valt bort cigaretter för snus.

– Det har lett till mätbara minskningar av sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andningssjukdomar. Det är en folkhälsovinst. 

Förbud skadligt för folkhälsan

Han poängterar att EUs inställning till snus är extraordinär. Förbudet mot snus är ett av de värsta besluten som någonsin tagits.

– Det illustrerar hur dålig tobakspolitiken kan vara, men också hur långlivad och hur robust eller motståndskraftig mot bevis den är.

EU införde snusförbudet 1991 efter en rädsla i Storbritannien och det är opåverkat sedan dess. Mängder av bevis för snus från Sverige, Norge och Finland har inte kunnat vända bort förbudet.

– Det visar att tobakspolitiken bara går i en riktning. Om vi (EU) förbjuder något kommer det att förbli förbjudet även om förbudet är skadligt för folkhälsan.

Uppskattar skademinskande

Clives folkhälsoengagemang är genuint, sannolikt orubbligare än EUs snusförbud. Själv har han aldrig tagit någon tobaksprodukt i mun. Bokstavligen bara talat om sådana. Hans far var rökare och dog 2010 av hjärtsvikt, som utan tvivel berodde på rökning.

Då fanns inga alternativ för den som ville sluta röka och samtidigt fortsatt få nikotinstimulans.

– Jag har en känsla att om vejpingprodukterna hade funnits för 20 år sedan hade han fortfarande kunnat vara med oss idag, säger Clive och uttrycker en uppskattning av att det nu finns skademinskande alternativ till tobakscigaretter. De ger möjliga val som för nikotinberoende personer kan bidra till längre liv och senare, eller inga, sjukdomar.

Anti-taktik ”stöttar” rökning

E-cigaretter, vejpingprodukter, ”heat-notburn”, oavsett hur de nya alternativen betecknas är riskerna att använda dem låga jämfört med konventionella cigaretter. Uppfattningen om och behandlingen av dem skiljer sig åt beroende på land.

I Mexico hävdar antitobaksorganisationer att nikotin skapar lungcancer. I en video producerad av en folkhälsoorganisation sprids osanningar om vejpingprodukter.

– Situationen är fruktansvärd, verkligen hemsk. Jag har sett videon. Den är verkligen en skrämmande taktik för att försöka övertyga människor om att de inte borde vejpa. Sannolikt blir följden att de människor som skulle kunna byta från att röka till vejping inte gör det nu eftersom en uppenbarligen auktoritativ video från trovärdiga källor berättar att vejping är mycket skadligt. Den oönskade konsekvensen blir att fler fortsätter att röka, säger Clive.

Över 95 procent lägre risk

I Storbritannien är situationen mer uppmuntrande för alternativen!

– Public Health England har kommit fram till och talar om en uppskattad riskreduktion av minst 95 procent. Det är en väldigt betydande minskning, men ingen försäkran om att produkterna är helt utan risk.

Clive betonar att de nya produkterna inte kan vara annat än mindre riskabla. Deras fysiska och kemiska processer är så annorlunda gentemot de processer som sker och vad som inhaleras vid cigarettrökning.

Han tycker att regleringar som görs för att utesluta vejpers sänder väldigt dåliga signaler.

– Tanken i Storbritannien att varje pub måste förbjuda vejping tycker jag är en väldigt dålig idé. Den ägare eller chef som vill tillåta vejpers borde få avgöra om hen vill ha den typen av kundkrets.

Vejpa fäller rökning

Rädslan att unga börjar med e-cigaretter, börjar vejpa, är en form av moralisk panik, inte

minst i USA. Att med syfte att skydda unga och att därför förbjuda en stor mängd smaker på e-vätskor så att de inte längre tilltalar vuxna kan leda till att vuxna inte byter från rökning.

Risken för de unga är vanligen liten då de ofta väljer vätskor utan nikotin när de experimenterar.

Att pröva på är ju något som hör ungdomen till. De ”festvejpar” och försöker göra ångringar. Trender visar att vejping kör ut cigarettrökning bland tonåringar i USA.

– Vi ser att andelen rökare bland ungdomar, 13-17 år, i USA faller med en historiskt aldrig tidigare skådad takt just nu – och det är faktiskt hälsomässigt bra, betonar Clive Bates. (T&M 2019-05-07)

Clive Bates

Direktör för Counterfactual Consulting, Storbritannien.

Clive Bates har haft en varierad karriär. Han har arbetat inom den privata sektorn för IBM, i Storbritanniens regering

i Tony Blairs strategienhet, Förenta nationerna i Sudan, för Greenpeace och som direktör för Action on Smoking and Health, ASH, Storbritannien, som arbetar för att minska skador orsakade av tobak.

Sedan början av 2013 har han sin egen intresse- och Förespråkarorganisation med inriktning på en pragmatisk strategi för en hållbar utveckling. vilket visas i hans blogg Counterfactual. Han är intresserad av den enorma folkhälsopotentialen hos tobak. Han är inte engagerad i läkemedel, cigaretter eller tobaksintressen.

Kontaktinformation